Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

K čemu želvám slouží krunýř?

Forma krunýře nám velice napovídá při posuzování způsobu života želvy. Velká část suchozemských želv má mocný a masívní krunýř kupolovitého tvaru jenž znesnadňuje dravcům popadnout jej do zubů a rozdrtit. Želva skalní má na druhou stranu rovný a pružný krunýř díky kterému se jednoduše ukryje ve skalních dutinách. Převážná část vodních želv má krunýř rovný hydrodynamického tvaru a díky tomu se mohou jednoduše pohybovat ve vodě. Krunýř vodních želv je rovněž značně lehčí než u suchozemských druhů neboť jsou mezi kostmi rozsáhlé mezery tzv. Fontanely.