Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Želva zelenavá (Testudo hermani)

Na březích Jadranského moře se objevuje místy uznávaný poddruh hercegovinensis, oddělený z původního a oblasti celého Balkánu se objevujícího poddruhu boettgeri.

Želva zelenavá je nejčastěji chovaná a oblíbená želva v domácím pěstění u nás a to zvláště kvůli poměrně nenáročnému pěstění a svojí odolnost ve střední Evropě.

Želva má ve volné přírodě v oblibě volné stepní krajiny, které ji skýtají dost stínu pod kamením. Má v oblibě se skrývat a z úkrytu vychází nejraději za pološera neboť jí velké horko nesvědčí. Rovněž ve venkovním výběhu se snaží pořád najít šero a klidnou skrýš ve které by se mohla schovat.